Łk 12,58-59

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Znaki czasu*
12 58 * Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. 59 Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka».


Przypisy

12,54 - Por. Mt 16,2n.
12,58 - Por. Mt 5,25n z przypisem.

Zobacz rozdział