Łk 18,16

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
TRZECI OKRES PODRÓŻY DO JEROZOLIMY
Jezus przyjmuje dzieci*
18 16 Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże.


Przypisy

18,15 - Por. Mt 19,13nn; Mk 10,13-16.

Zobacz rozdział