Łk 16,10

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW
Dobry użytek z pieniądza
16 10 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.


Zobacz rozdział