Łk 16,8

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW
Obrotny rządca
16 8 Pan pochwalił* nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości.


Przypisy

16,8 - Nie za jego nieuczciwość, lecz za obrotność w znalezieniu wyjścia z ciężkiego położenia.

Zobacz rozdział