Łk 18,27

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
TRZECI OKRES PODRÓŻY DO JEROZOLIMY
Niebezpieczeństwo bogactw*
18 27 Jezus odpowiedział: «Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga».


Przypisy

18,24 - Por. Mt 19,23-26; Mk 10,23-27.

Zobacz rozdział