Łk 2,19

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE
Pasterze u żłóbka
2 19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.


Zobacz rozdział