Łk 2,29

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE
Starzec Symeon
2 29 «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.


Powiązane malarstwo

Powiązane utwory

Światło na oświecenie pogan ks. W. Lewkowicz - Łk 2,29-32

Droga do Nieba - 1-głosowy

Światło na oświecenie pogan Gizela Skop - Łk 2,29-32

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział