Łk 2,49-51

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE
Dwunastoletni Jezus w świątyni
2 49 Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy* do mego Ojca?» 50 Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Życie w Nazarecie
51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.


Przypisy

2,49 - Inni tłum.: "w sprawach" lub "w domu".

Zobacz rozdział