Łk 2,51-52

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE
Życie w Nazarecie
2 51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. 52 Jezus zaś czynił postępy w mądrości*, w latach i w łasce* u Boga i u ludzi.


Przypisy

2,52 - "W mądrości" - ludzkiej, doświadczalnej; "w łasce" - w oznakach Bożego upodobania.

Zobacz rozdział