Łk 4,34

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI
Jezus w Kafarnaum. Uzdrowienie opętanego*
4 34 «Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży».


Przypisy

4,31 - Por. Mt 7,28n; Mk 1,21-28 z przypisami; J 7,28.

Zobacz rozdział