Łk 4,4

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
JEZUS MESJASZEM
Kuszenie na pustyni*
4 4 Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek»*.


Przypisy

4,1 - Por. Mt 4,1-11 z przypisami; Mk 1,12.
4,4 - Pwt 8,3.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział