Łk 6,38

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Powściągliwość w sądzeniu*
6 38 Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».


Przypisy

6,37 - (Łk 6,37-42) - Por. Mt 7,1-5.

Zobacz rozdział