Łk 6,45

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Drzewo i owoce*
6 45 Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.


Przypisy

6,43 - Por. Mt 7,16-30; Mt 12,33-37.

Zobacz rozdział