Łk 9,7-9

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
CUDA I NAUCZANIE
Niepokój Heroda Antypasa*
9 7 O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał również tetrarcha Herod i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; 8 inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. 9 Lecz Herod mówił: «Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I chciał Go zobaczyć.


Przypisy

9,7 - Por. Mt 14,1n; Mk 6,14nn.

Zobacz rozdział