1 J 1,1

Prolog
1 1 [To wam oznajmiamy]*, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie* życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce -


Przypisy

1,1 - "Oznajmiamy" itd. - słowa w nawiasie zapożyczone z wiersza 3 dla jaśniejszego zrozumienia myśli Autora; "o Słowie" - tj. Synu Bożym; por. J 1,1-14.

Powiązane utwory

To, co było od początku V. Toscani - 1 J 1,1-3

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział