1 J 3,6

Musimy unikać grzechów
3 6 Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy*, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał.


Przypisy

3,6 - Tzn. posiada możność niegrzeszenia (por. 1 J 1,8).

Zobacz rozdział