1 J 4,10b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 4,10b
Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia
4 10 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy*.


Przypisy

4,10 - Por. 1 J 2,2; Rz 5,8; Ef 2,4n; Ef 4,32; 1 Tm 2,6.

Zobacz rozdział