1 Kor 1,5

Adres, pozdrowienie i dziękczynienie
1 5 W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie*,


Przypisy

1,5 - Por. 2 Kor 10,18-22.

Zobacz rozdział