1 Kor 1,6

Adres, pozdrowienie i dziękczynienie
1 6 bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was*,


Przypisy

1,6 - Chodzi tu o świadectwo dawane przez Koryntian lub - inaczej mówiąc - o ich wiarę i przywiązanie do Chrystusa.

Zobacz rozdział