1 Kor 11,25

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
O PORZĄDKU NA ZEBRANIACH LITURGICZNYCH
Wieczerza Pańska
11 25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę»*.


Przypisy

11,25 - Por. Mt 26,26nn; Mk 14,22nn; Łk 22,19n.

Powiązane utwory

Accepit Iesus calicem Giovanni Pieruligi da Palestrina - 1 Kor 11,25

- 6-głosowy chór a cappella (ATTBBB)

Zobacz rozdział