1 Kor 11,4

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
O PORZĄDKU NA ZEBRANIACH LITURGICZNYCH
Strój i nakrycie głowy kobiet
11 4 Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując* z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.


Przypisy

11,4 - Tzn. przemawiając pod specjalnym natchnieniem Ducha Świętego, który pozwala rozpoznawać rzeczy zakryte z teraźniejszości i przyszłości.

Zobacz rozdział