1 Kor 12,27

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
O PORZĄDKU NA ZEBRANIACH LITURGICZNYCH
Kościół jednym nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa*
12 27 Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.


Zobacz rozdział