1 Kor 15,18.22

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Zmartwychwstanie wszystkich wiernych na wzór Chrystusa
15 18 Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. 22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni*,


Przypisy

15,22 - Przeciwstawienie Chrystus - Adam; por. Rz 5,12-21.

Powiązane utwory

Christus resurrexit Taize - 1 Kor 15,13-20

Zobacz rozdział