1 Kor 15,22.45

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Zmartwychwstanie wszystkich wiernych na wzór Chrystusa
15 22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni*,
O ciałach po zmartwychwstaniu
45 Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym*.


Przypisy

15,22 - Przeciwstawienie Chrystus - Adam; por. Rz 5,12-21.
15,45 - Rdz 2,7. "Ostatni Adam" - Chrystus, ożywiający mocą objawioną szczególnie w Jego zmartwychwstaniu. Por. Flp 3,18-21.

Zobacz rozdział