1 Kor 15,23.52

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Zmartwychwstanie wszystkich wiernych na wzór Chrystusa
15 23 lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy*, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.
O ciałach po zmartwychwstaniu
52 W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni*.


Przypisy

15,23 - Dosł.: "pierwociny".
15,52 - Por. Mt 24,31; 1 Tes 4,16. Jest to nie tyle przekonanie, że ponowne przyjście Chrystusa zastanie Pawła przy życiu, ile raczej pragnienie Apostoła, by nie tracąc życia doczesnego (2 Kor 5,4), zjednoczyć się całkowicie z Bogiem, mając już ciało odmienione. Por. szczególnie Flp 1,23.

Zobacz rozdział