1 Kor 15,26

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Zmartwychwstanie wszystkich wiernych na wzór Chrystusa
15 26 Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.


Zobacz rozdział