1 Kor 15,49

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
O ciałach po zmartwychwstaniu
15 49 A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego.


Zobacz rozdział