1 Kor 15,54-57

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Hymn estchtologiczny i napomnienie
15 54 A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć*. 55 Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?* 56 Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo*. 57 Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.


Przypisy

15,54 - Por. Iz 25,8.
15,55 - Por. Oz 13,14. "Oścień": zob. przypis do Dz 26,14.
15,56 - Por. Rz 3,20; Rz 4,15; Rz 5,13.20; Rz 7,8.10.13; Ga 3,10.

Powiązane utwory

Gdzie jest, o śmierci, twoje zwycięstwo ks. Ireneusz Pawlak - 1 Kor 15,54-57

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział