1 Kor 15,55

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Hymn estchtologiczny i napomnienie
15 55 Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?*


Przypisy

15,55 - Por. Oz 13,14. "Oścień": zob. przypis do Dz 26,14.

Powiązane utwory

Gdzie jest, o śmierci, twoje zwycięstwo ks. Ireneusz Pawlak - 1 Kor 15,54-57

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział