1 Kor 16,15.17

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Polecenia, pozdrowienia i życzenia końcowe
16 15 Napominam was, bracia: znacie dom Stefanasa*, jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który się poświęcił na służbę świętym; 17 Raduję się obecnością Stefanasa, Fortunata i Achaika*, gdyż zastąpili mi obecność waszą.


Przypisy

16,15 - Por. 1 Kor 1,16.
16,17 - Prawdopodobnie właśnie ci trzej doręczyli Pawłowi pismo Koryntian z pytaniami (1 Kor 7,1).

Zobacz rozdział