1 Kor 16,17

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Polecenia, pozdrowienia i życzenia końcowe
16 17 Raduję się obecnością Stefanasa, Fortunata i Achaika*, gdyż zastąpili mi obecność waszą.


Przypisy

16,17 - Prawdopodobnie właśnie ci trzej doręczyli Pawłowi pismo Koryntian z pytaniami (1 Kor 7,1).

Zobacz rozdział