1 Kor 16,21-24

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Polecenia, pozdrowienia i życzenia końcowe
16 21 Pozdrowienie ręką moją - Pawła*. 22 Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha*. 23 Łaska Pana, Jezusa [niech będzie] z wami! 24 Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.


Przypisy

16,21 - Po podyktowaniu całego listu Apostoł własnoręcznie kreśli ostatnie pozdrowienia (por. Ga 6,11-18; Kol 4,18; 2 Tes 3,17).
16,22 - Ten zwrot aram. oznacza, zależnie od podziału na wyrazy: "Pan nasz nadchodzi" lub: "Przyjdź, Panie nasz!" (por. Ap 22,20), co jest bardziej prawdopodobne.

Powiązane utwory

Marana Tha! Przybądź, Panie Lucien Deiss - 1 Kor 16,22; Ap 22,16-17.20

Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział