1 Kor 16,5-9

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
Polecenia, pozdrowienia i życzenia końcowe
16 5 Wstąpię do was, gdy będę wracał z Macedonii. Przez Macedonię bowiem przejdę tylko, 6 u was zaś może zatrzymam się lub nawet przezimuję, żebyście mnie odprowadzili, dokądkolwiek wyruszę. 7 Nie chciałbym bowiem tylko przelotnie was widzieć. Mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli. 8 W Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy*. 9 Otwarła się bowiem wielka i obiecująca brama*, a przeciwnicy są liczni.


Przypisy

16,8 - W rzeczywistości został tam Paweł, jak się okazało, znacznie dłużej.
16,9 - Tzn. perspektywy nowej pracy apostolskiej.

Zobacz rozdział