1 Kor 3,16

PRZECIW NIEPORZĄDKOM WŚRÓD CHRZEŚCIJAN KORYNTU
ROZŁAMY
Objawy niedojrzałości Koryntian
3 16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?


Zobacz rozdział