1 Kor 3,19

PRZECIW NIEPORZĄDKOM WŚRÓD CHRZEŚCIJAN KORYNTU
ROZŁAMY
Wnioski praktyczne
3 19 Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych*


Przypisy

3,19 - Hi 5,12.

Zobacz rozdział