1 Kor 4,16

PRZECIW NIEPORZĄDKOM WŚRÓD CHRZEŚCIJAN KORYNTU
ROZŁAMY
Napomnienia i przestrogi
4 16 Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi!


Zobacz rozdział