1 Kor 7,1

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
SPRAWY ŚWIĘTEJ SPOŁECZNOŚCI
Małżeństwo
7 1 Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą.


Zobacz rozdział