1 Kor 9,6.14n

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
SPRAWA SPOŻYWANIA MIĘSA OFIAROWANEGO BOŻKOM POGAŃSKIM*
Przykład bezinteresownej miłości Apostoła
9 6 Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować? 14 Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię*. 15 Lecz ja z żadnego z tych praw nie skorzystałem. Piszę zaś to, nie żeby coś osiągnąć w ten sposób. Wolałbym raczej umrzeć niż... Nikt mię nie pozbawi mojej chluby*.


Przypisy

8,1 - (1Kor 8, 1-13) - Podczas uroczystości pogańskich składano ofiary bogom. Część tych ofiar - już po obdarowaniu kapłanów i samego ofiarodawcy - była sprzedawana wszystkim bez wyjątku, poganom i chrześcijanom. Ci ostatni miewali wątpliwości, czy kupowanie tego rodzaju "ofiar" nie jest wykroczeniem przeciwko Ewangelii. Im to odpowiada tu Apostoł.
9,14 - Por. Mt 10,10; Łk 9,4.
9,15 - Przedmiotem tej chluby jest bezinteresowność głoszenia Ewangelii.

Zobacz rozdział