1 Krl 1,3

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Starość Dawida
1 3 Szukano więc pięknej dziewczyny w całym kraju izraelskim, aż wreszcie znaleziono Szunemitkę Abiszag i przyprowadzono ją do króla.


Zobacz rozdział