1 Krl 10,28

STOSUNKI Z ZAGRANICĄ
Dochody królewskie i bogactwo Salomona
10 28 Sprowadzono też Salomonowi konie z Musri* i z Kue*. Kupcy królewscy brali je z Kue za ustaloną cenę.


Przypisy

10,28 - "Musri" - popr.; hebr.: "Egipt"; "Kue" - w Cylicji wschodniej (Azja Mniejsza).

Zobacz rozdział