1 Krl 14,25

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Panowanie Roboama w Judzie (931-914)
14 25 * Dlatego w piątym roku [panowania] króla Roboama nadciągnął przeciw Jerozolimie król Egiptu Szeszonk*


Przypisy

14,25 - (1Krl 14,25-31) - Por. 2 Krn 12,9-16; - "Szeszonk" - W TM imię faraona brzmi Sziszak.

Zobacz rozdział