1 Krl 16,34

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Achab (873-853) i kult pogański
16 34 Za jego czasów Chiel z Betel odbudował Jerycho według zapowiedzi Pana, którą wyrzekł przez Jozuego, syna Nuna; założył jego fundamenty na swoim pierworodnym, Abiramie, a na swoim najmłodszym, Segibie, postawił jego bramy*.


Przypisy

16,34 - Por. Joz 6,26. Inni czytają: "Segub" wg 1 Krn 2,21n.

Zobacz rozdział