1 Krl 17,1

CZASY ELIASZA
Dwuletnia susza w królestwie Achaba
17 1 Prorok Eliasz* z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: «Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem».


Przypisy

17,1 - Hebr. Elijahu (= Bogiem moim jest Jahwe). Tekst popr.

Zobacz rozdział