1 Krl 17,14

CZASY ELIASZA
Eliasz wskrzesza zmarłego
17 14 Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: "Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię"».


Powiązane malarstwo

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział