1 Krl 19,20

CZASY ELIASZA
Pan powołuje Eliasza do namaszczenia nowych królów i proroka Elizeusza
19 20 Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą». On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?»


Zobacz rozdział