1 Krl 18,18

CZASY ELIASZA
Prorok Eliasz upomina króla Achaba
18 18 A on mu odrzekł: «Nie ja dręczę Izraela, ale właśnie ty i ród twego ojca waszym porzucaniem przykazań Pańskich, a ponadto ty poszedłeś za Baalami.


Zobacz rozdział