1 Krl 18,28

CZASY ELIASZA
Sąd Boży nad prorokami pogańskimi
18 28 Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili.


Zobacz rozdział