1 Krl 19,4

CZASY ELIASZA
Prorok Eliasz ratuje się ucieczką
19 4 a sam na [odległość] jednego dnia drogi poszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: «Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków».


Zobacz rozdział