1 Krl 2,10

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Ostatnia wola i śmierć króla Dawida
2 10 Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym*.


Przypisy

2,10 - Płd.-wsch. dzielnica starożytnej Jerozolimy.

Zobacz rozdział