1 Krl 2,23

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Salomon wzmacnia swą władzę i wypełnia testament ojca
2 23 Następnie król Salomon przysiągł na Pana, mówiąc: «Niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci*, jeśli Adoniasz nie na swą zgubę poruszył tę sprawę.


Przypisy

2,23 - Zob. Rt 1,17.

Zobacz rozdział